Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats

De algemene voorwaarden van VIP Dogs & Cats dienen zorgvuldig gelezen te worden en met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de eigenaar van een huisdier en VIP Dogs & Cats.

 

Rechten en plichten van de eigenaar van de hond

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen cocktail- en kennelhoest;
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt maandelijks voor de preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen;
 • De hond moet een goed werkende halsband dragen (geen slipketting);
 • De hond moet goed kunnen luisteren, goed de basiscommando’s kennen en goed los kunnen lopen;
 • De hond moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen;
 • Alleen gecastreerde en gesteriliseerde honden mogen mee, dit ivm onrust in de groep;
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst nat en vies kunnen zijn en treft hier eventuele maatregelen voor (bench,handdoek). Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats tracht de honden zoveel mogelijk “handdoek droog” af te leveren;
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn;
 • Indien acute medische zorg tijdens of na de wandeling noodzakelijk is voor de hond, machtigt de eigenaar van de hond(en) hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats om op kosten van deze eigenaar van de hond(en) de nodige medische kosten te verschaffen. Ongeacht welke dierenarts, want wij gaan direct naar een dierenarts die op dat moment beschikbaar is. Deze kosten zijn direct voor de eigenaar van de hond. Er zal wel altijd geprobeerd worden om eerst contact met de eigenaar te zoeken. Mocht deze niet bereikbaar zijn of er is mega spoed en een medische ingreep is nodig, dan is hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats door de eigenaar gemachtigd om direct medische zorg toe te laten voor de hond;
 • Ook bij onze andere diensten, zoals puppy service aan huis en kattenservice aan huis, is de eigenaar altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar huisdier;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats kent geen opzegtermijn, maar hoopt dat de eigenaar ruim 2 weken van te voren wil aangeven dat zijn/haar hond niet meer mee gaat wandelen;

 

Rechten en plichten Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats

 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats biedt zoveel mogelijk dagelijkse continuiteit 8.00-20.00 uur. Op officiele feestdagen zijn wij gesloten, deze worden niet verrekend. In de zomer schoolvakantie zijn wij meestal 2 a 3 weken gesloten. Ook met kerst zijn wij gesloten. Vakanties worden door VIP Dogs & Cats zoveel mogelijk van te voren gaan gegeven aan de klant, dit wordt verrekend;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats behoudt zich te allen tijde het recht om bij calamiteiten, zoals code rood of andere zware weersomstandigheden, de wandeling op te zeggen of in te korten. Dit wordt niet verrekend;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De eigenaar van de hond(en) kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats heeft het recht de hond(en) los te laten lopen. De hond(en) die meegaat moet ook los kunnen lopen en de basis commando’s goed kennen;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats behoudt zich het recht om honden uit te sluiten wegens onacceptabel gedrag, hiervoor zal wel eerst contact opgenomen worden met de eigenaar;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats behoudt zich het recht om hond(en)(tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt dat de hond(en) een ziekte, vlooien, etc heeft of loops is;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats behoudt zich het recht om honden te weigeren in de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maakt voor de groep van hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats;
 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en weer afgeleverd op het afgesproken adres door hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats;
 • Door uw hond mee te geven met hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats, geeft u hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken. Dit portret kan op socialmedia en in eventuele video’s en/of producten gebruikt worden voor commerciële doeleinden;

 

Aansprakelijkheid

 • De eigenaar van de hond(en) is ten allen tijden zelf aansprakelijk voor de hond die met VIP Dogs & Cats mee wandelt;
 • Mocht de hond weglopen, iets verkeerds eten, etc, tijdens de wandeling met VIP Dogs & Cats, dan zijn wij daar ook niet verantwoordelijk voor;
 • De eigenaar dient zelf een WA-aansprakelijkheids verzekering te hebben, waarbij zijn/haar hond in het pakket zit, zij/hij blijft namelijk te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan/door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derde worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats is niet aansprakelijk voor de schade aan woning/inboedel door een natte/vieze/drukke hond. De eigenaar van de hond(en) legt altijd een handdoek klaar voor de uitlaatservice;

 

Betalingen

 • Betalingen vinden altijd vooraf plaats, dus voor aanvang van een nieuwe maand of start van de wandeling;
 • Je betaald bij ons altijd voor 4 weken per maand. Is de maand langer, dan betaal je deze dagen niet. Hierdoor betaal je dus 48 weken per jaar ipv 52 weken;
 • Betalingen moeten binnen 5 dagen na ontvangst van factuur geschieden;
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 10 dagen een herinnering, na 30 dagen heeft hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats het recht om de overeenkomst te ontbinden;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats betaald het resterende bedrag wat nog open staat nooit terug, mocht de overeenkomst eerder eindigen, om wat voor reden dan ook;
 • Bij herhaaldelijke wanbetalingen zal hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats de overeenkomst ontbinden;
 • Hondenuitlaatservice VIP Dogs & Cats hanteert een vast maandbedrag. Hierbij betaald u elke maand hetzelfde, vaste bedrag, ongeacht wanneer u op vakantie gaat. Met dit systeem spaart u maandelijks gratis/vakantiedagen op, waardoor u jaarlijks 4/5 weken niet betaald voor de dienst. Hiermee kunt u altijd op vakantie gaan, maar u kunt ook uw hond gratis meegeven in deze 4/5 weken. Kortom u betaald dus, ongeacht uw vakantie, slechts 48 weken ipv 52 weken;